Zapraszamy Cię siostro i bracie do kościoła Matki Bożej Saletyńskiej, gdzie w czwartkowy wieczór, w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych chcemy uwielbiać Boga ze wszystkimi orędownikami w Niebie. Zaczniemy od wspólnej Eucharystii o godz.18:00.

Po Mszy Św. odśpiewamy Nieszpory a następnie będziemy kontynuować modlitwę uwielbienia Świętego Świętych. W tajemnice świętych obcowania pomogą nam wejść rozważania błogosławieństw z Kazania na Górze

Wieczór ze Świętymi 2019

( Mt 5,1-12a ) Osiem błogosławieństw
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie


0 Komentarzy

Dodaj komentarz