Spotkania wspólnoty

Kalendarz spotkań

Maj 2019

  • 6.05 poniedziałek, godz.19:15 – Dni Nadziei – Warsztaty Ewangelizacyjne
  • 7.05 wtorek, godz.19:00 – Dni Nadziei – Konferencje i świadectwa dla kandydatów do sakramentu bierzmowania
  • 10-11 piątek, sobota – Dni Nadziei – Ewangelizacja po domach i na ulicach, wieczór wielbienia
  • 13.05 poniedziałek, godz.19:15 – Spotkanie modlitewne – Dom II
  • 20.05 poniedziałek, godz.19:15 – Spotkanie kontemplacyjne – Dom I
  • 27.05 poniedziałek, godz.19:15 – Spotkania w Domach Przyjaciół Jezusa

Czerwiec 2019

Charyzmat

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa i ewangelizacja. To na modlitwie i z modlitwy wypływa pragnienie ewangelizacji. Głównym celem spotkań modlitewnych jest uwielbienie Jezusa Chrystusa we wspólnocie. Porządek jest środkiem drogi do jedności dlatego spotkanie ma prowadzącego, który czuwa nad czasem i przebiegiem spotkania (zwykle trwa około 1,5 godziny).

Porządek spotkania

Po wprowadzeniu wzywamy Ducha Świętego prosząc o to, co jest nam potrzebne na to spotkanie. W modlitwie spontanicznej dziękujemy Bogu Ojcu za dzieła Jego Miłości. Modlitwa przeplatana jest śpiewem. Przepraszamy Boga za nasze niedoskonałości, następnie uwielbiamy Jezusa i oddajemy Mu chwałę.

Lektura Słowa

Słowo Boże jest naszym kierownikiem duchowym dlatego razem na głos czytamy fragmenty Pisma Świętego z najbliższej niedzieli. Zwykle następuje krótka katecheza którą najczęściej prowadzi kapłan.

Świadectwa

Następnie w odniesieniu do Słowa Bożego dzielimy się świadectwem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia. Dzielenie ma spełniać 3 warunki: radośnie, krótko i skoncentrowanie na Chrystusie. W modlitwie wstawienniczej powierzamy nasze problemy i troski, które do tego momentu pozostawiamy za drzwiami.

Zakończenie

Podsumowanie, rozeznanie zobowiązania na najbliższy tydzień, błogosławieństwo i radosna pieśń kończą spotkanie.

Tyle co do zasad. Czas na doświadczenie. Nasza wspólnota spotyka się w poniedziałki o godzinie 19.15 w salce domu parafialnego – kawiarenka (wejście od ul. Odrzańskiej).

Wymagania: Czas + Dobra wola + Pismo Święte + 4 zakładki.

Zapraszamy!