Kalendarz spotkań 2020

Październik 2020

5 października (Poniedziałek) o godz.19:30– spotkanie modlitewne
12 października(Poniedziałek) o godz.19:30 – Msza + agapa
19 października (Poniedziałek) o godz.19:30– spotkanie modlitewne
26 października (Poniedziałek) o godz.19:30 – kontemplacja (Domek II)
31 października (Sobota) – Wieczór ze Świętymi

Wrzesień 2020

7 września (Poniedziałek) – Spotkanie modlitewne o godz.19:30 (salka)

12 września (Sobota) godz.9-14 – liturgia pokutna + wspólnotowa Msza św. + agapa

14 września (Poniedziałek) o godz.19:30 – spotkanie kontemplacyjne (salka)

19 września (Sobota) – ogólnopolskie spotkanie środowisk SSNE w Dębowcu

21 września (Poniedziałek) o godz.19:30 – spotkanie modlitewne

26 września 2020 (Sobota) o godz.18:00 Eucharystia z liturgią odpustową + uwielbienie  (kościół)

28 września (Poniedziałek) o godz.19:30 – spotkanie modlitewne


Charyzmat

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa i ewangelizacja. To na modlitwie i z modlitwy wypływa pragnienie ewangelizacji. Głównym celem spotkań modlitewnych jest uwielbienie Jezusa Chrystusa we wspólnocie. Porządek jest środkiem drogi do jedności dlatego spotkanie ma prowadzącego, który czuwa nad czasem i przebiegiem spotkania (zwykle trwa około 1,5 godziny).

Porządek spotkania

Po wprowadzeniu wzywamy Ducha Świętego prosząc o to, co jest nam potrzebne na to spotkanie. W modlitwie spontanicznej dziękujemy Bogu Ojcu za dzieła Jego Miłości. Modlitwa przeplatana jest śpiewem. Przepraszamy Boga za nasze niedoskonałości, następnie uwielbiamy Jezusa i oddajemy Mu chwałę.

Lektura Słowa

Słowo Boże jest naszym kierownikiem duchowym dlatego razem na głos czytamy fragmenty Pisma Świętego z najbliższej niedzieli. Zwykle następuje krótka katecheza którą najczęściej prowadzi kapłan.

Świadectwa

Następnie w odniesieniu do Słowa Bożego dzielimy się świadectwem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia. Dzielenie ma spełniać 3 warunki: radośnie, krótko i skoncentrowanie na Chrystusie. W modlitwie wstawienniczej powierzamy nasze problemy i troski, które do tego momentu pozostawiamy za drzwiami.

Zakończenie

Podsumowanie, rozeznanie zobowiązania na najbliższy tydzień, błogosławieństwo i radosna pieśń kończą spotkanie.

Tyle co do zasad. Czas na doświadczenie. Nasza wspólnota spotyka się w poniedziałki o godzinie 19.15 w salce domu parafialnego – kawiarenka (wejście od ul. Odrzańskiej).

Wymagania: Czas + Dobra wola + Pismo Święte + 4 zakładki.

Zapraszamy!