Spotkania wspólnoty

Kalendarz najbliższych spotkań

14 września 2019 (Sobota) – Spotkanie środowisk Saletyńskich Szkół Nowej Ewangelizacji (Dębowiec)

16 września 2019 (Poniedziałek) – Spotkanie kontemplacyjne o godz.19:15 (salka)
21 września 2019 (Sobota) – Msza Święta o godz.18:00 (kościół) z modlitwą uwielbienia
22 września 2019 (Niedziela) – Piknik Parafialny o godz.15-18
23 września 2019 (Poniedziałek) – Spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)
27 września 2019 (Piątek-Sobota) – Weekend z Bierzmowanymi
30 września 2019 (Poniedziałek) – Domy Przyjaciół Jezusa

Charyzmat

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa i ewangelizacja. To na modlitwie i z modlitwy wypływa pragnienie ewangelizacji. Głównym celem spotkań modlitewnych jest uwielbienie Jezusa Chrystusa we wspólnocie. Porządek jest środkiem drogi do jedności dlatego spotkanie ma prowadzącego, który czuwa nad czasem i przebiegiem spotkania (zwykle trwa około 1,5 godziny).

Porządek spotkania

Po wprowadzeniu wzywamy Ducha Świętego prosząc o to, co jest nam potrzebne na to spotkanie. W modlitwie spontanicznej dziękujemy Bogu Ojcu za dzieła Jego Miłości. Modlitwa przeplatana jest śpiewem. Przepraszamy Boga za nasze niedoskonałości, następnie uwielbiamy Jezusa i oddajemy Mu chwałę.

Lektura Słowa

Słowo Boże jest naszym kierownikiem duchowym dlatego razem na głos czytamy fragmenty Pisma Świętego z najbliższej niedzieli. Zwykle następuje krótka katecheza którą najczęściej prowadzi kapłan.

Świadectwa

Następnie w odniesieniu do Słowa Bożego dzielimy się świadectwem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia. Dzielenie ma spełniać 3 warunki: radośnie, krótko i skoncentrowanie na Chrystusie. W modlitwie wstawienniczej powierzamy nasze problemy i troski, które do tego momentu pozostawiamy za drzwiami.

Zakończenie

Podsumowanie, rozeznanie zobowiązania na najbliższy tydzień, błogosławieństwo i radosna pieśń kończą spotkanie.

Tyle co do zasad. Czas na doświadczenie. Nasza wspólnota spotyka się w poniedziałki o godzinie 19.15 w salce domu parafialnego – kawiarenka (wejście od ul. Odrzańskiej).

Wymagania: Czas + Dobra wola + Pismo Święte + 4 zakładki.

Zapraszamy!