Spotkania wspólnoty

Charyzmat

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa i ewangelizacja. To na modlitwie i z modlitwy wypływa pragnienie ewangelizacji. Głównym celem spotkań modlitewnych jest uwielbienie Jezusa Chrystusa we wspólnocie. Porządek jest środkiem drogi do jedności dlatego spotkanie ma prowadzącego, który czuwa nad czasem i przebiegiem spotkania (zwykle trwa około 1,5 godziny).

Porządek spotkania

Po wprowadzeniu wzywamy Ducha Świętego prosząc o to, co jest nam potrzebne na to spotkanie. W modlitwie spontanicznej dziękujemy Bogu Ojcu za dzieła Jego Miłości. Modlitwa przeplatana jest śpiewem. Przepraszamy Boga za nasze niedoskonałości, następnie uwielbiamy Jezusa i oddajemy Mu chwałę.

Lektura Słowa

Słowo Boże jest naszym kierownikiem duchowym dlatego razem na głos czytamy fragmenty Pisma Świętego z najbliższej niedzieli. Zwykle następuje krótka katecheza którą najczęściej prowadzi kapłan.

Świadectwa

Następnie w odniesieniu do Słowa Bożego dzielimy się świadectwem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia. Dzielenie ma spełniać 3 warunki: radośnie, krótko i skoncentrowanie na Chrystusie. W modlitwie wstawienniczej powierzamy nasze problemy i troski, które do tego momentu pozostawiamy za drzwiami.

Zakończenie

Podsumowanie, rozeznanie zobowiązania na najbliższy tydzień, błogosławieństwo i radosna pieśń kończą spotkanie.

Tyle co do zasad. Czas na doświadczenie. Nasza wspólnota spotyka się w poniedziałki o godzinie 19.15 w salce domu parafialnego – kawiarenka (wejście od ul. Odrzańskiej).

Aktualny plan najbliższych spotkań znajduje się na stronie głównej, natomiast więcej terminów poniżej w kalendarzu.

Wymagania: Czas + Dobra wola + Pismo Święte + 4 zakładki.

Zapraszamy!


Kalendarz spotkań 2017/2018

 

I i II poniedziałek miesiąca – spotkanie modlitewne

III poniedziałek miesiąca – spotkanie kontemplacyjne

IV poniedziałek miesiąca – Domek Przyjaciół Jezusa

II niedziela miesiąca – Eucharystia

 

Marzec 2018

5 – wyjście wspólnotowe  (kino Kijów o godz.19:30)

11 – Eucharystia o godz.18:00 (kościół)

12 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

19 – spotkanie kontemplacyjne o godz.19:15 (salka)

26 – Domek Przyjaciół Jezusa (nie ma spotkania w w salce)

 

Kwiecień 2018

2 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

8 – Eucharystia o godz.18:00 (kościół)

9 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

16 – spotkanie kontemplacyjne o godz.19:15 (salka)

23 – Domek Przyjaciół Jezusa (nie ma spotkania w w salce)

30 – wspólnotowa Eucharystia o godz.19:15 (kaplica)

 

Maj 2018

7 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

13 – Eucharystia o godz.18:00 (kościół)

14 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

21 – spotkanie kontemplacyjne o godz.19:15 (salka)

28 – Domek Przyjaciół Jezusa (nie ma spotkania w w salce)

 

Czerwiec 2018

4 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

10 – Eucharystia o godz.18:00 (kościół)

11 – spotkanie modlitewne o godz.19:15 (salka)

18 – spotkanie kontemplacyjne o godz.19:15 (salka)

25 – Domek Przyjaciół Jezusa (nie ma spotkania w w salce)