Filip lub Nowe Życie Z Bogiem

Celem tego kursu jest ożywienie wiary, modlitwy i odkrycie tożsamości chrześcijańskiej.
Doprowadzić do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako Jedynym Zbawicielem i Panem dającym nowe życie.
Jak doświadczać nowego życia ofiarowanego nam we Chrzcie Świętym?

Najbliższy Kurs Filipa 6-8 grudnia 2019


Animacja Modlitwy Charyzmatycznej

Wprowadzenie w modlitwę osobistą oraz propozycja pewnego modelu modlitwy we wspólnocie, dla wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, oraz tych wszystkich, które nie mają jeszcze własnego modelu spotkania.
Jak prowadzić i uczestniczyć w modlitwie wspólnoty?

Emaus

Wprowadzenie w spotkanie z Jezusem jako Słowem.
Jak rozmieć i rozmiłować się w Słowie Bożym?

Jan

Wprowadzenie w uczniostwo jako duchowość chrześcijańską.
Jak być uczniem Jezusa Mistrza?

Jezus wg Czterech Ewangelistów

Wprowadzenie w panoramiczną wizję Jezusa, zgodnie z tym jak Go przedstawia każdy z czterech ewangelistów.
Jak poznać, pokochać i głosić Jezusa?

Historia Zbawienia

Kształtowanie mentalności biblijnej tak, aby w świetle Biblii widzieć własne życie jako osobistą historię zbawienia, której dokonuje Bóg.
Jak rozumieć własne życie w świetle Słowa Bożego?

Mojżesz

Formacja przewodników Ludu Bożego. Kurs przeznaczony dla pasterzy, liderów i odpowiedzialnych za powierzone im osoby na drodze wiary, dla rodziców odpowiedzialnych za rodzinę oraz dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie: Jak być prowadzonym przez Boga i jak prowadzić innych?