Paweł

Formacja i przygotowanie nowych ewangelizatorów do podjęcia praktycznej ewangelizacji.
Kurs przeznaczony dla osób zewangelizowanych, które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą ale szukają odpowiedzi na pytanie: Jak ewangelizować?

Wspólnota

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie poświęconej dla Królestwa Bożego.
Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?