Kalendarz planowanych wydarzeń

Terminy dotyczące spotkań wspólnoty, dostępne są w zakładce „Spotkania wspólnoty”.

Kurs Filipa (przełożony)

Kurs przełożony na 13-15 marca 2020
salki katechetyczne przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej

Spotkanie modlitewne

Poniedziałek 9 grudnia
godz. 19:30 (salka)

Uwielbienie

posługa w czasie Dni Skupienia
duszpasterstwa "Abraham i Sara"
Sobota 14 grudnia godz.17

Spotkanie modlitewne

Poniedziałek 23 grudnia
godz. 19:30 (salka)

Spotkanie kontemplacyjne

Poniedziałek 16 grudnia
godz. 19:30 (salka)

Aktualności