Kalendarz planowanych kursów

Terminy dotyczące spotkań wspólnoty, dostępne są w zakładce „Spotkania wspólnoty”.

Kurs Filipa

16 - 18 marca 2018
dynamiczne rekolekcje dla pełnoletnich ochrzczonych

Msza z uwielbieniem

Niedziela, 11 marca godz.18
uwielbiaj z nami Pana

Spotkanie modlitewne

Poniedziałek, 12 marca 2018
godz. 19:15

Aktualności